1. Home
 2. »
 3. Japan Jobs
 4. »
 5. 234234234234234234444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

234234234234234234444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

 • Lương cơ bản: ¥170,000
 • Địa chỉ: chubu/1-Hokkaido
 • Ngành nghề: it
 • Chứng chỉ: N1
 • Số lượng: 2

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Số lượng: 2
 • Nội dung công việc: Chưa cập nhật
 • Địa điểm: chubu/1-Hokkaido
 • Thời gian làm việc:Chưa cập nhật
 • Số ngày làm việc: Chưa cập nhật
 • Nội dung thi tuyển: Chưa cập nhật
 • Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp

ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐƠN HÀNG

 • Ngành nghề yêu cầu: Chưa cập nhật
 • Tuổi: Chưa cập nhật
 • Giới tính: Nam
 • Trình độ học vấn: Chưa cập nhật
 • Yêu cầu khác: Chưa cập nhật

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

 • Lương cơ bản: Chưa cập nhật
 • Lương thực lĩnh: Chưa cập nhật
 • Các khoản trợ cấp: Chưa cập nhật
 • Các khoản khấu trừ: Chưa cập nhật

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 • Hạn ứng tuyển: 2024-06-30
 • Dự kiến thi tuyển: 2024-01-31

THÔNG TIN ĐĂNG KÍ VÀ ỨNG TUYỂN

 • Công ty TNHH Trung tâm Tuyển dụng Châu Á
 • Văn phòng: 713-1 Kamuchimagi, Thành phố Asaka, Tỉnh Saitama 351-0001
 • Điện thoại: 048-456-3111
 • Email:

CÁC ĐƠN HÀNG KHÁC LIÊN QUAN